START  - HangOn Control Instrument  - Gitterrits  

 
GITTERRITS
 
 
Mätning av vidhäftningen mellan färg och objekt enligt ISO/DIN 2409.
Ett komplett set består av en hållare med alternativ ritsegg, borste, lupp, en rulle tejp och en väska. Finns även för ASTM-standard.
För säkrare testresultat finns även en gitterrits (ICC 3000) där ritsen kan justeras i höjdled. Ritsen hålls på distans genom två kullagrade hjul.
Vilken rits man behöver bestäms av skikttjockleken.

 
Kompletta set
Art. nr.
ICC 2000 1Komplett ISO-set, 0-60
ICC 2000 2Komplett ISO-set, 61-120
ICC 2000 3Komplett ISO-set, 121-250
ICC 3000 1Komplett ISO-set, 0-60
ICC 3000 2Komplett ISO-set, 61-120
ICC 3000 3Komplett ISO-set, 121-250
 
 
Gitterritsen består av 6 knivar som har olika inbördes avstånd beroende på vilken skikttjocklek färgen har.

 
 
Ritsar
Art. nr.Avstnd mmSkikttjocklek m
MSP 170210-60
MSP 1703261-120
MSP 17043121-250

Relaterade produkter