LITA PÅ OSS, VI HAR UTVECKLAT
SMARTA LÖSNINGAR
SEDAN 1500-TALET

Mer än 400 år av entreprenörsskap har gett oss
ödmjukhet inför våra kunders behov.
Det har gjort oss lyhörda och lärt oss att
väga in alla aspekter i en uppgift.
Vi levererar alltid det vi lovat - ibland mer än förväntat.

 

 


Historien formar de erfarenheter och värderingar som bygger framtiden. HangOn är grundat och drivs av
familjen Törefors som varit entreprenörer och företagare sedan 1500-talet. I 1800-talets början startade
familjen sina första trådföretag. HangOn har fördelen att vara en del av Gnosjöregionen känt för sin
företagsamhet och Gnosjöanda. Redan på 1930-talet började familjen att göra affärer internationellt.

De första produkterna till lackeringsindustrin tillverkade man 1977. När företaget togs över av en ny generation
Törefors 1989 accelererade utvecklingen. En strid ström av nya produkter har utvecklats och lanserats, nya
tjänster till lackeringsindustrin har introducerats och vuxit ut i nya områden och på nya marknader. Företaget är
erkänt som marknadsledare på området hängning, maskering och hantering för lackeringsindustrin.

Med ytterligare en ny generation vid rodret, och med mycket kvalificerad personal, fortsätter företaget att växa
på nya tekniska och geografiska områden.

Baserat på värderingar som förtroende, kreativitet och humanitet vill vi erbjuda dig att dra fördelar av vårt kunnande.

 

LÄS MER (2Mb Eng pdf)