SMARTA  LOGISTIKLÖSNINGAR


Snabb respons och leverans är viktigt för våra kunder. Ett av
våra kännetecken har alltid varit snabba och pålitliga
leveranser. Vi strävar konstant efter nya sätt att förbättra våra
logistiklösningar för att garantera bästa möjliga leveransservice
till våra kunder. Inte bara nu utan även i framtiden. För att
optimera logistikkedjan har HangOn fullservice-
distributionshubar med direktleverans till slutanvändare.
Våra hubar är strategiskt placerade för bästa möjliga service
till våra olika marknader. För marknader långt från våra hubar
har vi lokala lager med speciellt utvalda lagersortiment
optimerade för de lokala marknadernas behov.

FULLSERVICEHUB INNEBÄR:
  » Alla handboksprodukter på lager
  » Order mottagna före 14:00 skickas ut samma dag
  » För att bland annat minska transportskador har vi ett
     eget standardiserat och modulariserat
     förpackningssystem
  » Väl beprövade rutiner för lagerhållning och godshantering
  » Utbildad och tillmötesgående personal specialiserad på
      HangOns produkter och tjänster
   

Din HangOn kontakt!