START  - HANTERING  - CONVEYER GROUND TEST  

 
CONVEYER GROUND TEST
 
 
Art. nr.
CGT II

» Lätt att testa jordningen av aktuell produkt
» Koppla kabel till säker jordpunkt
» Peka spetsen mot produkten och tryck på knappen
» 5 lampor från röd till grön indikerar motståndet till jord, 10kΩ-100MΩ


Relaterade produkter